Meniu

Pamokų laikas
       
1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.00 - 13.45
7 13.55 - 14.40
8 14.50 - 15.35

   
 

Gimnazijos laikraštis

 

Žiburiukas

 


VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos laikraštis
2008/2009 mm. Nr.3-4
(64)

Švieski ir spindėki!
Mons. J. Juodelis

   
 

Aldona Elena Puišytė
                                 
Velykų varpas

Din - din – dan –Velykų varpas
- Kristus kėlės, Kristus kėlės!
Bunda žmonės, paukščiai, gėlės.
Džiaugias žemė ir dangus.

Kiek snieguolių, kiek žibučių!
Koks šviesus Velykų rytas.-
Saulė virš kalnelių ritas.
Bėgsim ritint margučius.

 

Naujamiesčio  bažnyčios klebono Algirdo Dauknio mintys,
sugrįžus iš Šventosios Žemės

Išsipildė svajonė - aplankiau Jeruzalę.  Parsivežiau uolienos gabalėlius iš paskutinės vakarienės kambario, nuo Kristaus kapo ir Betliejaus, nes ten dangus   prisiliečia prie žemės. Nėra kitos tokios vietos pasaulyje. Ten žmogus tampa žmogumi, atgauna Kūrėjo bruožus, gyvenimo skambėjimą. Kada Tavo širdy daug šviesos, gali mylėti visus žmones. Tegul Šv.Velykos kalba ta versme. Nepavargsti gyvenime, o gal Žemę paversi truputį gražesne...Jei neatrasi šios versmės, tai kažin ar kas tave galės priimti. Gal ten, kur žmogus tampa lengvas kaip angelas, tik Dievo kalbėjimas mums gali pagelbėti.

Pasakojimo susidomėję klausėsi 1gc klasės gimnazistai su auklėtoju Juozu Brazausku.
Poetė  Vitalija Čepytė svečiui įteikė savo pirmąją poezijos knygelę.

Mokytojų susitikimas su Lietuvos vyskupų konferencijos  sekretoriumi kunigu Ričardu Doveika

Adventas leidžia patikėti,
kad žmogus nėra vienišas.
Gavėnia užbaigia patį adventą.

Mes turime bręsti Dievo akivaizdoje. Šiandieninis pasaulis maldaute maldauja kiekvieno tikinčiojo aktyvumo. Mes, kunigai ir mokytojai, turime kalbėjimo dovaną ir čia turime save išreikšti. Sakoma, kad krikščionybė labiausiai diskriminuojama Europoje per kitų vertybių, vartojimo kultūros kėlimą. Vertybių pažinimas neatima laisvės - tai branda ir atsakomybė už kitą. Dažnai pasišaipoma iš vertybių.Ta žinia, kuria noriu dalintis – tai atsakomybė už tuos, kurie klausosi, žiūri į mus. Dalinimasis su kitu – tai kelias, kuris atveda prie Dievo ( suteikti džiaugsmą, išlaikyti tikrąją meilę). Įgyjame kitų žmonių pasitikėjimą, išdaliname save – tai laimė. Labai svarbu turėti artimą sielos žmogų.  Nebeturime tiltų, jungiančių žmones. Bent vieną tiltelį atstatykime  - savo šeimoje. Jėzus buvo tas mokytojas, kuris mokėjo kalbėti. Jėzaus žodis sugrįžta, palietęs mūsų gyvenimą. Dievo Tėvo ištartas ,,taip“ kiekvienam iš mūsų reiškia gyvenimą ir jau nebeatšaukiamas.

Tyla ir žodis – galingos bendravimo priemonės. Tyla gali būti skambesnė už žodį. Gavėnios tyla tampa atgaila. Tikėjimas skirtas tau asmeniškai, visa tai – tavo gyvenimas“ – gilius apmąstymus sukeliantys kunigo Ričardo Doveikos žodžiai.

Regina Stumbrienė

Gimnazijos bendruomenės veikla, šventės

Meninio skaitymo šventė

 

  Sausio pabaigoje, kaip ir kasmet, į mūsų mokyklą atplasnojo poezijos paukštė. Su ja kartu šiemet – 35 poezijos mylėtojai (25 – 1-8 –ųjų, 10- 1-4 gimnazijos klasių).

  Mokiniai skaitė lietuvių autorių : Vytautės Žilinskaitės, Ramutės Skučaitės, Janinos Degutytės, Juozo Erlicko, V.V. Landsbergio, R.Šerelytės, S.Gedos, N.Miliauskaitės ir kt. kūrinius bei jų ištraukas. Mokinius ruošė ir vertino lietuvių kalbos mokytojos. Šventės dalyvius sveikino šio konkurso organizatorė mokytoja Zita Kontrimienė.

  Moksleiviai ruošėsi nuoširdžiai. Suskambo, sučiulbo, išsiskleidė lietuvių kalbos žodis nuoširdžiais vaikų balsais.

  Puikiai pasirodžiusieji buvo apdovanoti gimnazijos direktorės Gražinos Gailiūnienės padėkos  raštais. Miesto meninio skaitymo šventėje mūsų gimnazijos garbę  gynė 8b klasės mokinys Lukas Benašas (mokytoja Ramunė Nefienė) ir  Andrius Jurėnas  3ga (mokytoja Danutė Čiupkovienė).

 

Šimtadienis

Negaliu patikėti! Atrodo, vos prieš kelis mėnesius, būdami vienuoliktokais, rengėme abiturientams šimtadienį. O štai jau patys einame į savo šimtadienio šventę.

Tokiomis  nuotaikomis gyvenome prieš lemtingą ,,Šimto dienų” renginį. Vieni kitų klausinėjome, kas ir kaip rengsis, skolinomės drabužius, patarinėjome. Didelis nerimas ir lūkestis…

Šimtadienis! Tiesą  pasakius, vienuoliktokai iš peties padirbėjo! Nustebino jų sugalvotos užduotys. Lakstėme susitvėrę už rankučių (tiksliau – surišti) po mokyklą aukštyn žemyn su visiškai neaiškiu žemėlapiu … Tai varginantis darbelis, bet visi kartu.

Mokykla skambėjo nuo mūsų krykštavimų, juoko ir dainų.  Trumpam mes galėjome pasinerti į ,,kasinėjimų šachtas“, palikę prie įėjimo visus rūpesčius. Vieni  tapome cirko artistais, kiti – žavingomis balerinomis ( gal tai kažkieno buvusi slapta svajonė?).

Iš visos širdies dėkoju VIENUOLIKTOKAMS už jų triūsą, išradingumą. Siunčiu jiems geriausius linkėjimus . Sėkmės  ruošiant Paskutinio skambučio šventę! Sustok, brangi akimirka!

Laura Plačaitė, 4gc kl.

Mūsų gimnazijos futbolininkai pasipuošė bronzos medaliais

Lietuvos mokinių 2009 metų olimpinio festivalio berniukų mažojo futbolo 5 prieš 5  finalinėse varžybose dalyvavo 4 geriausios komandos. Varžybos vyko Panevėžio futbolo akademijos sporto salėje. Tarpusavyje vieno rato sistema varžėsi Panevėžio, Kauno, Kaišiadorių ir Gargždų mokyklų sportininkai.

Finalinių varžybų atidarymo metu dalyvius sveikino Panevėžio švietimo skyriaus  ugdymo įstaigų specialistas Vladas Taučius, gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė. Trumpą pasirodymą surengė sportinių šokių grupė ,,Šėlsmas“.
Mūsų gimnazijos futbolininkai laimėjo bronzos medalius (jų mokytoja Violeta Karanauskaitė). Geriausio gynėjo prizas atiteko aštuntokui Edvinui Užinskui.  

.- ,,Sekundė“ ,  2009 m. vasario 10 d.

Netradicinė istorijos pamoka ,,Atminties laužas“

Vasario 13 dieną Panevėžio VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijoje įvyko netradicinė istorijos  pamoka, skirta Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 1949 metų vasario 16 –osios nepriklausomybės 60-osioms metinėms paminėti.

Šventiniame minėjime dalyvavo tremtiniai, rezistencinių kovų dalyviai, jų artimieji, gimnazijos bendruomenė. Gimnazistų chorui  giedant Tautišką giesmę, į salę buvo iškilmingai įneštos gimnazijos,  tremtinių ir partizanų vėliavos. Gimnazijos choras atliko dainas apie Lietuvą – Tėvynę, vaikinų ansamblis – nepriklausomybės kovų dainą ,,Oi neverk, motušėle“ (vadovė Zita Pilkauskienė). Panevėžio Kraštotyros muziejaus moksliniai bendradarbiai Elena Markuckytė ir Donatas Pilkauskas, vadovaujami šios gimnazijos istorijos mokytojo eksperto Juozo Brazausko, parengė projektą – plakatą  ir kalendoriuką, skirtą įamžinti partizanų žygdarbiui. Apie tai pasakojo Elena Markuckytė.

Skambėjo Panevėžio miesto tremtinių ir politinių kalinių choro atliekamos dainos : ,,Išvaikščiok gūdžią girią“, ,,Kritusiems Lietuvos partizanams“,  Dž.Verdi  ,,Vergų choras“ iš operos ,,Nabukas“,   Maironio ,,Lietuva brangi“ (choro vadovė Giedrė Baltuškienė).

Mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas dėkojo minėjimo dalyviams: ,, Mieli partizanai, tremtiniai, malonu jausti jūsų paramą, dar tvirtus jūsų pečius, širdin smingančias dainas. Tikime, kad Lietuva gyvuos.“

Posmai, giesmės, apie laisvę, tėvynę, atliekamos žilagalvių, daug iškentėjusių, bet nepalūžusių žmonių, sužvilgusi ašara artimųjų akyse ir nuskambėjusi bendra tremtinių bei gimnazistų chorų daina apie Lietuvos trispalvę byloja: mūsų jaunimas išsaugos Tėvynės meilę.

Regina Stumbrienė

Vokietijoje  - II asis Comenius projekto dalyvių susitikimas

Comenius projektas ,, Mokykla kelyje į Europą” tęsiasi jau apie pusmetį.

Vasario11-18 dienomis Panevėžio VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai ir mokytojų grupė su projekto vadove  Meile Balbieriūte lankėsi Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijos federacinės žemės  Varendorfo Marijos gimnazijoje. Čia susirinko pas mus viešėjusios Turkijos, Švedijos bei Italijos mokytojų ir mokinių delegacijos. Šio susitikimo tikslas - aplankyti Vokietiją, Marijos gimnaziją, supažindinti projekto dalyvius su savo šalių literatūra, liaudies pasakomis.

,,Įdomu buvo aplankyti Osnabriuko, Miunsterio, Diuseldorfo miestus, susipažinti su jų architektūriniais bei istoriniais paminklais. Mus, katalikus, stebino vokiečių pasakojamos istorijos apie 16-17 amžiuose Vokietijoje vykusią reformaciją ‘‘, - kalbėjo projekto vadovė Meilė Balbieriūtė.

Moderni Varendorfo Marijos gimnazija visai neseniai atšventė 100 metų jubiliejų. Ta proga visa gimnazijos bendruomenė lankėsi Romoje (mokosi 860 mokinių, dirba 50 mokytojų).

Susitikimo metu visų šalių Comenius projekto partnerių komandos inscenizavo savo tautų pasakas, supažindino visus su perskaitytomis knygomis anglų kalba ir jų tematika piešė reklaminius plakatus. Keturių valstybių moksleiviai, jau susidraugavę Lietuvoje, bendravo šiltai ir betarpiškai, pastebimai nyko kalbos barjeras. Pedagogai sėmėsi vokiečių tautos gyvenimo patirties (paprastumo, taupumo ir praktiškumo: į mokyklą visi važiuoja dviračiais).

Projekto dalyviai šioje kelionėje praplėtė savo užsienio kalbų žinias, akiratį ir tuo labai džiaugiasi. Projektas ,,Mokykla kelyje į Europą“ tęsiasi. Balandžio mėnesį mūsų gimnazijos delegacija dalyvaus Švedijos Striomstado gimnazijoje vyksiančiame susitikime su visų šių valstybių partneriais.

Nuotraukos Meilės Balbieriūtės.

Regina Stumbrienė
 

Pelenų diena

 
 

Vasario 25 dieną gimnazijos moksleiviai srautais rinkosi į aktų salę. Tai pirmoji gavėnios diena.

,,Semsime vandenį iš versmių, iš šaltinių...“- skambėjo giesmė, o mažieji atliko taurų liturginį šokį.

Mokyklos kapelionas Audrius Vogulis kalbėjo: ,,Gera jus matyti, būti kartu su jumis. Kas yra Pelenų diena? Nuo jos įžengiame į labai prasmingą laikotarpį. Tai kvietimas būti kažkokiu kitokiu. Turėti tikslą ir jo siekti. Mes esame Jėzaus vaikai. Darykime gerus darbus. Ant lapukų parašykime po vieną savo blogą savybę ir, prilipdę lapelius prie kryžiaus, pasiryžkime jos atsikratyti.“.

Kunigas barstė visų galvas pelenais, skambėjo gimnazijos choro atliekamos giesmės, į klases buvo nunešti kryžiaus kelio plakatai, o moksleiviai gavėnios metu ten klijuos
lapelius su savo gerais pasiryžimais.

 
  Jaunosios žurnalistės  Rūta ir Greta  
     
  ,,Saulele, kviesk pavasarėlį“  
 

Vasario 27 dieną vyko pradinių klasių meninio skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Prizinės vietos skirtos : I vieta – Mindaugui Taparauskui 3c kl. ( mokytoja Vidutė Kaupienė,  II vieta Mindaugui Ruškiui 1a kl.(mokytoja Gitana Garlienė), III vieta – Linai Navickaitei 4c kl. (mokytoja Gražina Bataitienė).

 
     
  Foto parodos  
   ,,Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“  
 

Gimnazijos ketvirtąjį aukštą papuošė mūsų gimnazistės, Karinos Baltaduonytės (1ga kl.) fotografijų paroda ,,Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“. Tai gražus debiutas – meniškas žvilgsnis į žalią vasarą, nerimstančią jūrą, gelsvą rudenį ir mėlyną mėlyną tėviškės dangų.

 
     
  ,,Ir Judėjoje juda kalnai“  
 

Mūsų dailės galerijoje šv. Velykų proga  atidaryta joniškiečio poeto ir fotomenininko Jono Ivanausko fotografijų paroda iš Šventosios Žemės ,,Ir Judėjoje juda kalnai“.

 
     
  Gimtadienį šventė visa bendruomenė  
 

Kovo 1 dieną šventėme Tomo Skrudupio, filosofijos mokslų licenciato, Kristaus Karaliaus katedros klebono, buvusio ilgamečio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos
kapeliono 40-ąjį gimtadienį.

Su dainomis, giesmėmis ir liturginiais šokiais kunigą sveikino gimnazijos mažieji ir vyriausieji. Geltonų pavasarinų tulpių, rožių žiedai, žvakių šviesoje taurumu spindintys veidai, prasmingi linkėjimai.
Kunigas Tomas Skrudupis buvo nustebintas:,, Aš labai dėkingas už nuostabią šventę, matydamas jūsų veiduose nuoširdumą, girdėdamas vaikų giesmes. Turiu melstis už jus. Dievas duoda metus, amžių gyventi. Susitikimas su Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomene visada palieka pačius geriausius prisiminimus.“

 

Kaziuko mugė

 Kovo 4 dieną gimnazijoje pradinukai surengė Kaziuko mugę.

Mažieji, jų mokytojos, mamytės, tėveliai ir močiutės ir seneliai ypatingai ruošėsi šiai tradicinei šventei. 3a klasės mokiniai (mokytoja  Onutė Meškauskienė)  pasveikino visus, susirinkusius į mugę. Tą dieną nuo 1604 m. minimas šv. Kazimiero vardadienis.

Stalai buvo papuošti rankdarbiais, pačių moksleivių su mamytėmis ir močiutėmis keptais saldumynais, pagamintomis gėlytėmis, jau prasiskleidusiais karklų katinėliais. Mokytojos Zuzanos Vasiliauskienės auklėtiniai net margučių pridažė, (jau nebetoli šv.Velykos), Gražinos Bataitienės auklėtiniai atsinešė inkilėlį sugrįžtantiems varnėnams . Jį įsigijo gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė.

Vaikučiai, pasipuošę tautiniais rūbais, šoko, dainavo, skudučiavo. Smagiai šurmuliavo susirinkusieji. Mažieji siūlė pirkti savo rankdarbius, skanumynus, mokytojų paskatinti mokėsi ir mandagiai pavaišinti.

O šypsenos, gera nuotaika, eilėraščiai, dainelės apie pavasarį sušildė visus čia apsilankiusius.

Kovo ll-osios proga  apdovanotas gimnazijos ,,Atžalynas“

 
Kovo 17 dieną gimnazijoje įvyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Buvo apdovanoti olimpiadų bei konkursų laureatai, prizininkai, geriausi mokiniai. Jie buvo pavadinti gimnazijos ,,Atžalynu“. Paskelbti ,,Gimnazijos šviesuolių“ rinkimai. Kovo 11-osios išvakarėse išleista Panevėžio miesto mokinių publicistinių rašinių konkurso ,,Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi?“ dalyvių kūrinėlių rinktinė. Leidinį sudarė  mūsų gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas. Knygoje – ir mūsų gimnazijos mokinių darbai: ( 1gc kl. Vitalijos Čepytės, ruošė mokytoja metodininkė Milda Zanevičienė, Karinos Onos Popovaitės, Kestučio Grauslio, Živilės Kuzovaitės iš 4ga kl., Valdos Povilonytės iš 4gb kl., juos konsultavo mokytoja metodininkė Irena Savickienė, Giedriaus Genio iš 4gc kl., ruošė mokytoja metodininkė Lina Karaziejienė). Knygelės leidybą finansavo Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų partija.

 
 

Sveikiname mokytojus ir mokinius su kūrybine sėkme!

 

Viktorina apie Maironį

  Kovo 19 dieną Panevėžio miesto mokyklų maironiečiai mūsų gimnazijoje dalyvavo viktorinoje apie Maironį, skirtoje Lietuvos maironiečių draugijos 20-mečiui paminėti.

  Dainavo mūsų gimnazijos choras, vaikinų ansamblis (mokytoja Zita Pilkauskienė), tautinius šokius atliko mūsų mažieji šokėjai (mokytoja Gražina Bataitienė).
  Maironiečiai iš V.Žemkalnio ir mūsų gimnazijų,  9-osios  vidurinės, ,,Verdenės“ pagrindinės, ,,Žemynos“bei A.Lipniūno vidurinių mokyklų  viktorinoje atsakinėjo į klausimus apie darbščią ir šviesią Maironio tėvų šeimą, gimtinę, studijų laikotarpį, darbą Kauno  kunigų seminarijoje, Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, jo asmenybę, kūrybą, deklamavo eilėraščius, atliko dainas pagal Maironio kūrinių tekstus, pritardami smuiku bei gitara.

Poezijos šventė

 

 

Sustok, brangi akimirka!
Tokia tik pavasarį tebūni…
Paliesk mano širdį ir joje pasilik.

 
Mokytoja Birutė R.  

Kovo 20-oji… Pavakarę į gimnaziją rinkosi jaunimas, mokytojai ieškot pilkai kasdienybei sparnų – poezijos. Buvo minima pasaulinė poezijos diena. Pačius gražiausius posmus apie pavasarį, draugystę, jaunystę susirinkusiems dovanojo gimnazistai (paruošė mokytoja Zita Kontrimienė), pačius gaiviausius pavasario žiedus dovanojo mergaitėms ir mokytojams.

Žvakių šviesoje, skambant muzikai, moksleiviai ir  mokytojai kūrė eiles, piešė  eilėraščių tema,  o tiksliukai iliustravo poeziją,  panaudodami informacines technologijas.

Tai buvo tikra šventė. Visur, kur buvo susibūrę jaunieji kūrėjai, žydėjo pavasarinių gėlių puokštės…   
Už gražią šventę dėkojame lietuvių kalbos mokytojoms.

 

 

 

Rytys vėjas
Pajudino vakaro tylą…
Kvepia pavasariu!

Mokytoja Jolanta

 
  Regina Stumbrienė  

Konferencija ,,Mokymasis, studijos, karjera“

 

Balandžio 2 dieną gimnazijoje įvyko konferencija ,,Mokymasis, studijos, karjera“.
Gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Rimutė Kazakevičienė pasveikino susirinkusius mūsų bei ,,Minties“gimnazistus,

,,Verdenės“ pagrindinės mokyklos abiturientus, dešimtokus ir lektorius.
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų (KTU,VDU,VGTU, VPU, Panevėžio kolegijos), Panevėžio profesinių mokyklų atstovai. Pranešimą apie profesinį orientavimą ir konsultavimą VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijoje skaitė socialinė pedagogė Simona Šmidtaitė. Priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas skyriaus vedėjas dr. Saulius Raila  išsamiai supažindino  su stojimo dokumentų pildymo tvarka. 49 aukštosios mokyklos siūlo 497 universitetines studijas, kolegijos -353. Prašymai priimami tuo pačiu metu į universitetus ir kolegijas, tik universitetai priėmimą baigs keliomis dienomis anksčiau. Priėmimo sąlygos įvairiose aukštosiose mokyklose gali skirtis. Lietuvių kalbos brandos egzamino pažymys įeina į visų studijų sričių kriterijus. Lektorius pasakojo apie naujausias tecnologijas studijų programose.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto  docentas, daktaras Olegas Prentkovskis išsamiai papasakojo apie pagrindinių studijų programas, stojamųjų egzaminų konkursinio balo sandarą. VGTU – nacionalinis mūsų universitetas, pagal studentų skaičių Lietuvoje užima trečiąją vietą. Yra trijų pakopų studijų sistema (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros).

Vilniaus Pedagoginio universiteto ryšių su visuomene atstovė Algimanta Vaikšnytė kvietė abiturientus studijuoti, tapti mokytojais, nes tik VPU suteikia mokytojo kvalifikaciją, o pedagogai visada turės darbo. Mokosi studentai iš užsienio, mūsiškiai vyksta į svečias šalis pagal Erasmus – studentų mainų programą.

Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas dr.Benas Ulevičius linkėjo abiturientams atrasti save. Šiame universitete taikoma lanksti sistema (jei studentas pirmame kurse suprato, kad ne tą specialybę pasirinko, gali pereiti į kitą), studijuojantiems įmanoma susidaryti savo studijų planą.VDU studentai pasakojo apie savo Alma Mater, šiais metais švęsiančią 20-metį. Čia mokosi 9000 studentų, veikia 26 bakalauro studijos. Daug dėstytojų iš užsienio, tarp jų ir prezidentas Valdas Adamkus, prof. Vytautas Landsbergis. Pagal mainų programas studentai vyksta mokytis į užsienio šalis. Jie didžiuojasi tautinių šokių ansambliu ,,Žilvitis“, folkloro grupe,  ir kt. Vyksta daug įdomių renginių.

KTU Panevėžio instituto administratorė Regina Padaigienė, džiaugėsi, kad įstaiga turi gerą biblioteką ir skaityklą, dalyvauja studentų mainų programose.

Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Birutė Dalmantienė pasakojo: ,,Turime 22 studijų programas, studentai gauna socialines stipendijas. Dėstoma muzikos pedagogika. Rokiškio filiale yra vargonavimo, vadovavimo liaudies muzikos kolektyvams specialybės. Mokantys užsienio kalbas gali atlikti praktiką užsienio šalyse, dalyvauti mainų programose. 

Panevėžio Profesinio rengimo centro skyriaus vedėja Sandra Navickienė kalbėjo apie profesinį mokymą kaip karjeros pradžią: ,,Šis kelias tiems, kurie nori greičiau įsigyti specialybę, tapti savarankiškais. Čia mažesni mokymo krūviai, mokama stipendija. Dokumentai priimami nuo birželio 15 dienos.

Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla laukia moksleivių, turinčių 7 balų vidurkį.
Mokslas trunka trejus metus, mokama stipendija. PIT  vadovė mokytoja Lina Pumputienė agitavo moksleivius įsigyti smulkiojo verslo paslaugų tiekėjo, apskaitininko ir kasininko, dekoratyvinio apželdinimo, virėjo, siuvėjo specialybes. Moksleiviai dalyvauja projektuose Italijoje, Ispanijoje, ten atlieka praktiką. Didžiuojasi garsiu folkloriniu ansambliu ,,Raskila“.

Prekybos ir paslaugų verslo mokyklos prekybos ir aptarnavimo skyriaus vedėja Eugenija Daubarienė supažindino su mokymo įstaigoje ruošiamomis specialybėmis, pakvietė baigti 10 klasių ir atvykti mokytis.

Gimnazistai ir moksleiviai atidžiai klausėsi dėstytojų pasakojimų apie mokymo įstaigas, stebėjo multimedia  demonstruojamą vaizdinę medžiagą. Tai padės jaunimui apsispręsti, renkantis gyvenimo kelią.

 
 

Regina Stumbrienė

 
Padėka
 

Gimnazijoje vyksta akcija ,, Padovanok bibliotekai knygą“.
Nuoširdžiai dėkojame už dovanotas knygas.
         1c klasės mokinukams, jų tėveliams ir mokytojai Ainai Cimermonienei  ( 33 knygos).
         1a klasės mokinukams, jų tėveliams ir mokytojai Gitanai Garlienei (13 knygų).
         2b klasės mokinukams, jų tėveliams ir mokytojai Ritai Ratkevičiūtei ( 8 knygos).
         Mokytojoms Zitai Kontrimienei, Daliai Dambrauskienei, mokiniams: Rūtai
         Rutkūnaitei 8b, Aušrinei Klydžytei, Kotrynai Jukniūtei, 7d.
 Akcija tęsis iki mokslo metų pabaigos, laukiame daugiau knygų. 

     
Bibliotekos darbuotojos    

 

 

Sveikiname visus bendruomenės narius su Šv. Velykomis!

 

,,Žiburiuko“ redkolegija: Rūta Rutkūnaitė 8c, Greta Jurgaitytė 8c, Monika Lemežytė 1gb ir redaktorė Regina Stumbrienė
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk.Kazimiero Paltaroko 18
Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų.
rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt

 

 Spausdinti

 

 

į viršų

 

 


© Copyright Viešoji Įstaiga Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 2008 Adresas - Vysk, K.Paltaroko 18, Panevėžys, LT-38462, raštinė Gimnazijos raštinės elektroninis paštas
Telefonai - (8-45) 436997 Mokyklos tipas - gimnazija Mokomoji kalba - lietuvių.