Meniu

Pamokų laikas
       
1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.00 - 13.45
7 13.55 - 14.40
8 14.50 - 15.35

 
 

Edukacija

 

 

Jeigu nepavyksta peržiūrėti kai kurios mokomosios medžiagos, greičiausiai jums bus reikalingas Flash įskiepis.
Jūs galite atsisiųsti iš čia: Flash Player arba čia


Dėl brandos egzaminų

 

Mieli abiturientai, jau galite spręsti pavyzdines valstybinių egzaminų užduotis. Jas galite rasti svetainės skyriuje Brandos egzaminai


 2010 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

 

Gimnazija pakviesta dalyvauti nacionaliniame projekte

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Utenos švietimo centras 2009-2011 m. įgyvendina projektą ,,Besimokančių mokyklų tinklai“ pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį: didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.
2010 m. vasario mėn. gimnazija pateikė paraišką konkursui dėl dalyvavimo šiame projekte ir pateko į laimėjusių sąrašą tarp kitų 42 šalies bendrojo lavinimo mokyklų (atrankos kriterijai ir patekusių mokyklų sąrašai skelbiami projekto tinklalapyje: www.bmt.smm.lt.
Vadovaujantis švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatomis, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija gimnazijai keliamas tikslas – atnaujinti ir pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo amžių ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi ir prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
Gimnazijos bendruomenė tiki, jog ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo visos gimnazijos bendruomenės susitelkimo kurti mokymosi aplinką, skatinančią inovatyvų mokymą ir aktyvų mokymąsi.
2010 m. balandžio 13 d. gimnazijoje vyko įžanginis šio projekto seminaras, kurį vedė projekto koordinatorė Panevėžio raj. Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialisė Skaidra Kriukienė. Seminare taip pat dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausia specialistė Aušra Gabrėnienė. Gimnazijos bendruomenė buvo supažindinta su projekto tikslais, mokytojai svarstė esamas švietimo problemas. Aptarta, jog dalyvavimas šiame projekte mokytojams suteiks galimybę ugdyti gebėjimus identifikuoti ir spręsti gimnazijos problemas, dalintis sėkminga ugdymo kaitos įgyvendinimo patirtimi su šalies mokytojais, tobulinti komandinį darbą, mokytojų veiklos refleksiją ir įsivertinimo praktiką, stiprinant organizacijos kultūrą ,,nuo mokymo prie mokymosi“.
Numatyta iki balandžio 30d. suformuoti komandą, kurioje dalyvaus vienas iš gimnazijos vadovų, keturi mokytojai, miesto Švietimo skyriaus bei miesto Pedagogų švietimo centro atstovai, taip pat numatyta įvardinti aktualią gimnazijos problemą.

 

 

         
     
MOKINIŲ  GAMTOSAUGINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS 3-4 klasės
  KARTU Į SPORTO PASAULĮ!    
Mokytojos metodininkės Aldona Čiplienė, Danguolė Kepalienė   Mokytojos metodininkės Danguolė Kepalienė, Ona Meškauskienė  

Sėkminga pamoka

Seminaras bendruomenei ,,Pamokos efektyvinimo būdai“ II dalis- ,,Pamokos uždavinio formulavimas ir įgyvendinimas“.

Organizavo; dir.pav Edita Dilienė,
lektorius Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus lietuvių kalbos mok.metodininkė Audronė Šarskuvienė

 

(VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)


Respublikinė pradinių klasių mokytojų   metodinė – praktinė konferencija   Respublikinė konferencija   Parodos, konkursai
    Parodos, konkursai
„KAI ATSIVERIA KNYGŲ PASAULIO DURYS..."
  „Mokymasis, studijos, karjera“   Fotoparodos, konkursai, mokinių darbai
(VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)   (VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)   (VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)

Informatika

Chemija

Chemija

   

Informacinių technologijų pamokoms

 

Chemijos pamokos skaidrėse

 

Chemijos videopamokos

(VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)   (VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)   (VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)
Mokomės kalbų Elektroninė mokykla Ar žinai keliu eismo taisykles važiuojant dviračiu?
   

Nemokamas užsienio kalbų mokymo portalas internete...

 

Įvairių dalykų mokomosios programos

 

Pasitikrink

         

Laisvos programos (atviro kodo)

Laisva (atviro kodo) programinė įranga yra kuriama ir platinama akcentuojant naudotojų teisę dalyvauti programų kūrime. Ji taip pat skatina bendradarbiavimą bei atvirų standartų naudojimą.

Jūs galite ją nemokamai ir neribotu kiekiu naudoti, platinti ir modifikuoti (pritaikyti sau). http://mokslui.akl.lt/

         

 

Lietuvos respublikos konstitucija

Lietuvos respublikos konstitucija    
         
         
   

Gera pamoka

   

Anglų - Lietuvių žodynas,
Lietuvių - anglų žodynas

     

 

Koks tavo charakteris? Pasitikrink

Jau veikia svetainė www.gerapamoka.lt , kuri turėtų pagelbėti mokytojams organizuojant pamoką.

 

     

Švietimas

Universitetai

Religija

LR švietimo ir mokslo ministerija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Šventojo Rašto kursas

Švietimo sistemų ES šalyse vadovas

Kauno technologijos universitetas

Bažnyčios istorija

Tarptautinins švietimo informacijos centras

Kauno medicinos universitetas

Šventasis Raštas mažiesiems

Švietimo informacinių techologijų centras

Lietuvos kūno kultūros akademija

Viskas apie Bažnyčią ir Šventąjį Raštą

Mokymosi galimybės Europoje

Klaipėdos universitetas

Katalikiški šaltiniai internete

Švietimo ir plėtotės centras

Lietuvos veterinarijos akademija

Svarbesni Bažnyčios istorijos įvykiai

Kur stoti?

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Ankstyvieji Bažnyčios dokumentai

Nacionalinis egzaminų centras

Mykolo Riomerio universitetas

Krikščionybės istorijos institutas

Studijuok ir mokykis

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Vienuolijos Lietuvoje

Švietimo naujienos

Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla

Krikščionybės istorijos chronologija (Timelines puslapio pabaigoje)

Menas / kultūra

Vilniaus universitetas

Trumpa krikščionybės ir kitų religijų apžvalga

LR kultūros ministerija

Šiaulių universtietas

Lietuvos kultūros paveldas: virtuali paroda

Vilnius '09 Europos kultūros sostinė

Vilniaus dailės akademija

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Viskas apie Gerąjį Samarietį ir daug daugiau

Dainuojamosios poezijos svetainė

Vilniaus pedagoginis universitetas

Žemėlapiai

Lietuvos nacionalinis muziejus

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Vytauto Didžiojo universitetas

 

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

 

Sąjungos

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

Vilniaus verslo teisės akademija

 

Lietuvos studentų sąjunga

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

 

Lietuvos mokinių parlamentas

 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga

 

 


Naujausi Kelių eismo taisyklių (KET) egzamino bilietai ir testai

Puslapyje www.ketbilietai.lt pagal naujausius pakeitimus paruošti Kelių eismo taisyklių (KET) egzamino bilietai ir testai, prieinami internetu.

Jei mokiniai ruošiasi laikyti vairavimo egzaminą, puslapyje  www.ketbilietai.lt jie gali:

- internetu mokytis naujausius KET egzamino bilietus;
- spręsti KET testus iš pasirinktų temų;

Visa medžiaga, naudojama tinklapyje, specialistų yra atnaujinama iškart, kai tik patvirtinami kokie nors pakeitimai Kelių eismo taisyklėse, įstatyme arba vairuotojų ruošimo tvarkoje.

Informacija KET egzamino bilietuose ir testuose atnaujinta pagal naują redakciją, įsigaliojusią nuo 2008 rugsėjo 1 dienos (LR vyriausybes nutarimas Nr. 768,  2008 liepos 16 diena).

Čia galima pabandyti išspręsti KET testo DEMO versija. Prisijunkite puslapyje www.ketbilietai.lt šiais duomenimis ir spauskite nuorodą „Spręsti nemokamą testą”:

El.paštas: test@ketbilietai.lt
Slaptažodis: test


Prisidėkite prie Europos Parlamento pristatymo moksleiviams

Kviečiame gimnazijos mokytojus ir moksleivius prisijungti prie vienos svarbiausių Europos Sąjungos institucijų – Europos Parlamento – projekto „EPopėja“. „EPopėja“ – tai interneto svetainė, kurioje moksleiviai žaisdami interaktyvius žaidimus ir sekdami pateiktomis nuorodomis, susipažįsta su Europos Parlamentu bei jo veikla. Jaunimui skirtas interaktyvus žaidimas „EPopėja“ nuotaikingai pristato pagrindines sritis, kuriose Europos Parlamentas priima svarbius sprendimus, veikiančius mūsų visų kasdienį gyvenimą. Todėl Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje kviečia Lietuvos mokyklų istorijos, politologijos, informatikos ir kitus mokytojus prisijungti prie šio projekto ir paskatinti moksleivius apsilankyti „EPopėja“ interneto svetainėje www.epopeja.lt. Aktyviausiems dalyviams skirti specialūs prizai už aktyvų dalyvavimą žaidimuose.
(Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje)


Švietimo ir plėtotės centras siūlo aplankyti

Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programa
Švietimo informacinių technologijų centras
Švietimo aprūpinimo centras
Švietimo plėtotės centras
Pedagogų profesinės raidos centras
Nacionalinis egzaminų centras
Atviros Lietuvos fondas
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
Lietuvos fizikos mokytojų asociacija
Lietuvos geografijos mokytojų asociacija
Lietuvos muzikos mokytojų asociacija
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Profesinio mokymo metodikos centras
Viešoji įstaiga „Vaiko labui“
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
VŠĮ „Meno avilys“
Švietimo portalas

 


© Copyright Viešoji Įstaiga Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 2008 Adresas - Vysk, K.Paltaroko 18, Panevėžys, LT-38462, raštinė Gimnazijos raštinės elektroninis paštas
Telefonai - (8-45) 436997 Mokyklos tipas - gimnazija Mokomoji kalba - lietuvių.